lek. med.

Anna Bil

dermatolog

Nazywam się Anna Bil. W 2013r. uzyskałam dyplom lekarza medycyny, będąc absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Po ukończeniu studiów odbyłam staż podyplomowy w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 2 w Szczecinie. W 2015r. rozpoczęłam specjalizację z Dermatologii i Wenerologii, pracuję w Oddziale Dermatologii i Alergologii Wojewódzkiego Szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego. Dermatologia i medycyna estetyczna to moja pasja. Interesuję się leczeniem schorzeń skóry, ale i poprawą jej wyglądu. Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i doskonalę umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach i konferencjach poświęconych dermatologii, wenerologii oraz dermatologii estetycznej.

dr n. med.

Anna Sokół

specjalista reumatolog

Jest wykwalifikowanym lekarzem specjalistą reumatologii i chorób wewnętrznych. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, (1999), w 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a cztery lata później tytuł specjalisty z reumatologii. Podczas pracy zawodowej prowadziła równolegle zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej. Jej praca doktorska dotyczyła immunologicznych zaburzeń w twardzinie układowej.

Zakres świadczeń:

 • diagnozowanie dolegliwości bólowych stawów, kręgosłupa, mięśni
 • diagnostyka i leczenie chorób zapalnych (reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów, reaktywnego zapalenia stawów i innych)
 • diagnostyka i leczenie układowych chorób tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy zespół Sjȍgrena zapalenie naczyń, zapalenie mięśni, twardzina układowa i inne)
 • diagnostyka i leczenie schorzeń metabolicznych (dna moczanowa, chondrokalcynoza, hemochromatoza)
 • leczenie chorych z osteoporozą, osteopenią, po złamaniach osteoporotycznych
dr n. med.

Beata Pełka-Lalik

spec. endokrynologii dorosłych, hipertensjolog

W 2000 roku ukończyłam Wydział Lekarski PAM w Szczecinie. W 2005 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych zgłębiając temat leczenia hiperlipidemii. W 2007 roku ukończyłam specjalizację chorób wewnętrznych a w 2011 roku hipertensjologii. Dodatkowo ukończyłam dwuletni kurs podyplomowy – Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej oraz letnią szkołę nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz wielokrotnym uczestnikiem kursów i szkoleń z dziedziny nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia i chorób tarczycy. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem z zaburzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi i krążeniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego.

Leczone choroby:

 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze w ciąży
 • choroby tarczycy
dr hab. inż.

Edyta Balejko, prof. ZUT

dietetyk bariatryczny, specjalista w dziedzinie żywienia dorosłych i dzieci

Dr hab. inż. Edyta Balejko jest profesorem w Katedrze Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest aktywnym nauczycielem akademickim. Ponadto jako członek zespołu specjalistów medycznych, sprawuje opiekę nad pacjentem otyłym chorym, kwalifikującym się do zabiegu bariatrycznego.

Zainteresowania badawcze związane są z dietoterapią. Z powodzeniem od lat stosuje własne modyfikacje diet u pacjentów z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego z zaburzeniami hormonalnymi czy metabolicznymi. Od 2014 r. tematem specjalności naukowo-badawczej dr hab. inż. Edyty Balejko stał się problem rzędu epidemii w skali globalnej jakim jest choroba otyłości.

Ze względu na długotrwały stan zapalny, w trakcie którego aktywowane są elementy układu immunologicznego, stworzyła własną dietę o właściwościach przeciwzapalnych, dedykowaną osobom otyłym. Uzyskała zgodę Komisji Bioetycznej i prowadzi własny projekt badawczy, w którym uczestniczą pacjenci po operacjach i zabiegach bariatrycznych.

Pani profesor analizuje zmiany biochemiczne u pacjentów otyłych, po stosowaniu indywidualnych diet. Ponieważ zmiany genetyczne i epigenetyczne są prawdopodobnie odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się otyłości na całym świecie, od 2016 r.

Pani profesor podjęła współpracę z Zespołem badawczym pod kierownictwem prof. dr hab. Lidii Skuzy na Uniwersytecie Szczecińskim. Powstały projekt bazuje na wynikach genetycznych pacjenta i odpowiednim doborze spersonalizowanej diety oraz aktywności fizycznej.

dr n. med.

Halina Grzelec

specjalista neurolog
lek. med.

Hubert Chwalibóg

specjalista ortopeda
lek. med.

Iga Stasierska-Jachimowicz

specjalista dermatolog

Absolwentka kierunku lekarskiego na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym oraz studiów podyplomowych z medycyny estetycznej na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.
Aktualnie kończy specjalizację z dermatologii i wenerologii w Klinice Chorób Skórnych i Wenerycznych w Policach.

lek. med.

Izabela Binkowska-Borgosz

specjalista gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydział Lekarski (rok 2001), w 2010r. specjalizacja z chorób wewnętrznych, w 2014r. specjalizacja z gastroenterologii, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 2003r. pracuję w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, od kilku lat wykonuję badania endoskopowe i zdobywa nowe umiejętności w Pracowni Endoskopii SPSK-1.

Zakres świadczeń:

 • Konsultacje gastrologiczne
 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia
dr n. med.

Jan Pawlus

specjalista chirurgii ogólnej, proktolog
dr n. med.

Jarosław Lichota

specjalista chirurgii ogólnej, proktolog

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej zatrudnionym w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.
Zajmuję się głownie leczeniem chorób narządów jamy brzusznej, a także proktologia i bariatrią. W spektrum moich zainteresowań są techniki chirurgii klasycznej, laparoskopia oraz możliwości zastosowania technik hybrydowych – łączenia zabiegów endoskopowych, radiologii interwencyjnej. Współpracuję z doświadczonymi radiologami, onkologami oraz gastroenterologami zajmującymi się leczeniem endoskopowym. Dowiedz się więcej

mgr

Joanna Głuszyk

specjalista dietetyk
lek. med.

Joanna Wieczorek

specjalista diabetolog
dr n. med.

Jolanta Turowska-Kowalska

specjalista neurolog
dr n. med.

Justyna Szmit-Domagalska

specjalista endokrynologii dziecięcej

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Starszy asystent w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM. Dyplom specjalisty I stopnia chorób dziecięcych uzyskała w 2001 roku, II stopnia w 2006r., a specjalisty w dziedzinie endokrynologii w 2012 roku. Pracę łączy z działalnością dydaktyczną i naukową. Posiada kilkunastoletnie kliniczne i ambulatoryjne doświadczenie zawodowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Zakres świadczeń:

 • konsultacje endokrynologiczne i pediatryczne
 • choroby tarczycy
 • zaburzenia wzrastania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia dojrzewania płciowego
 • choroby nadnerczy, jajników i jąder
lek. med.

Kamila Błudnicka-Wojtuń

specjalista pediatra
dr n. med.

Katarzyna Luterek-Puszyńska

specjalista ginekolog-położnik
mgr

Magdalena Falkiewicz

psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalizacja psychologia kliniczna. Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Aktualnie w trakcie 4-letniej szkoły Psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanego superwizora Sekcji Naukowej Psychoterapii PTP.

Czym się zajmuje?
Jest psychologiem pracującym głównie z osobami dorosłymi, ale również podejmuje się pracy terapeutycznej z dziećmi. Przeprowadza diagnozę psychologiczną, udziela pomocy psychologicznej oraz prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Pracuje z osobami, które:

 • znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
 • doświadczają przewlekłego stresu oraz jego negatywnych skutków,
 • doświadczają trudnych emocji,
 • mają zaburzenia snu,
 • borykają się z zaburzeniami odżywiania – anoreksja, bulimia,
 • doświadczają głębokich stanów lękowych.

Swoim pacjentom pomagam poznać i zrozumieć siebie, odnaleźć się w trudnych i nowych sytuacjach, oswoić lęk i złagodzić wewnętrzne cierpienie oraz wypracować nowe strategie radzenia sobie. Ponadto przeprowadza diagnozę neuropsychologiczną oraz opracowuje indywidualne plany rehabilitacji neuropsychologicznej dla pacjentów z deficytami poznawczymi w przebiegu chorób neurologicznych lub następstw urazów.

Magdalena Pyrek

fizjoterapeuta, spec. rehabilitacji protkologicznej i ginekologicznej

Absolwentka studiów pierwszego stopnia Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii w Poznaniu.

Kursy i szkolenia:
Terapia Manualna wg. standardów IFOMPT; „Dysfunkcje piersiowego odcinka kręgosłupa
Moduł II kursu MT II, LPD I; „Dysfunkcje lędźwiowego odcinka kręgosłupa i kończyny dolnej”
Poziom B, MTII, Moduł III Kurs LPD II; „Dysfunkcje regionu miednicy i kończyny dolne”

Kurs stabilizacji: Moduł I, II, III:

 • Centralna stabilność -niestabilność; Kompensacyjne schematy ruchowe przy dysfunkcjach systemow stabilizacyjnych.
 • Nowoczesne koncepcje stabilizacji stawow obwodowych.
 • Stabilizacja szyjnego odcinka kręgosłupa i stawu skroniowo-żuchwowego.
 • Anatomy Trains dla terapeutów manualnych
 • Terapia Punktów Spustowych- Warsztaty
 • Taping Rehabilitacyjny (taping w rehabilitacji i sporcie)
 • Funkcjonalna Ocena Stawu Kolanowego- Techniki Osteopatyczne
 • Diagnostyka radiologiczna w ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • MTT medyczny trening terapeutyczny w ramach terapii manualnej
 • Moduł I i II
 • Anatomia prosektoryjna, kończyna gorna
 • Moduł I
 • Anatomia prosektoryjna tułów i głowa
 • Vasyli International „kliniczna biomechaniki stopy”
 • MTII dysfunkcje szyjnego odcinka kręgosłupa
 • dysfunkcje górnego odcinka szyjnego kręgosłupa oraz st. skroniowo-żuchwowy
dr n. med.

Magdalena Sieńko

neurolog dziecięcy

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie neurologii dziecięcej i pediatrii, absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyłam w 2003 roku, pozostając do dnia dzisiejszego związana zawodowo z uczelnią. W 2010 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Następnie w 2013 roku obroniłam swoją rozprawę doktorską. Kontynuując zawodowy i edukacyjny dorobek w 2019 roku zdałam z bardzo dobrym wynikiem egzamin specjalizacyjny z neurologii dziecięcej. Przez całą swoją karierę zawodową związana jestem z Kliniką Pediatrii SPSK1 w Szczecinie, gdzie zajmuje się zarówno leczeniem najmłodszych pacjentów jak i edukacją studentów uczelni medycznej. Jestem także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu posiadanych specjalizacji uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą.

lek. med.

Marzena Markiewicz

specjalista ginekolog-położnik
dr n. med.

Michał Puszyński

specjalista urolog, FEBU

Wykształcenie:

 • Studia: Ukończył studia medyczne w Pomorskiej Akademii Medycznej.
 • Specjalizacja: Specjalista urolog, FEBU (Fellow of the European Board of Urology). Szkolenie specjalizacyjne odbywał w Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej PUM.
 • Doktorat: Uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. Temat pracy: Analiza polimorfizmów genu kodującego hemokinę 9 oraz 10 (CXCL9, CXCL10) u pacjentów po przeszczepie nerki.

Doświadczenie zawodowe:

 • Pracował w Szpitalu ZOZ Zdroje w Oddziale Urologii.
 • Odbył liczne kursy i starze zagraniczne m.in. w Niemczech i Wielkiej Brytanii.
 • Obecnie pracuje w Oddziale Urologii Ogólnej i Onkologicznej SPWSZ w Szczecinie przy ul. Arkońskiej. W swojej pracy wykorzystuje ultrasonografię.

Osiągnięcia naukowe:

 • Autor wielu prac, które były publikowane w czasopismach polskich i zagranicznych a prace, których był współautorem były publikowane na największych światowych kongresach urologicznych.
 • Członek Polskiego Towarzystwa Urologicznego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (European Association of Urology).
lek. med.

Piotr Waliszewski

specjalista chorób wewnętrznych, specjalista kardiolog

Specjalizacje:
specjalista chorób wewnętrznych,
specjalista kardiolog.

Wykształcenie:

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej Wydziału Lekarskiego w Zabrzu.

Doświadczenie:

Obecnie pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Zespolonym w Szczecinie przy ul. Arkońskiej na Oddziale Kardiologii na odcinku Intensywnej Opieki Kardiologicznej. Na tym oddziale leczeni są pacjenci z najcięższymi przypadkami chorób serca. Dowiedz się więcej…

lek. med.

Przemysław Lalik

ortopeda, ortopeda dziecięcy

Jestem specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ukończyłem studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Byłem wolontariuszem w hospicjum. Specjalizację uzyskałem po 6 latach szkolenia w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie na Oddziale Ortopedii, pracowałem w SPSK 1 w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie. Jestem prezesem klubu HDK PCK. Znam język niemiecki i angielski. Interesuję się sportem i turystyką. Lubię poświęcać swój czas aby wykorzystując swą wiedzę i doświadczenie pomagać chorym.

mgr

Robert Witkowski

masażysta, trener personalny

Technik masażysta i trener personalny. Absolwent studiów I stopnia na kierunkach fizjoterapia oraz ratownictwo medyczne.

Ukończone kursy:

 • Masaż tkanek głębokich- metoda mająca na celu rozluźnienie i poprawę ruchomości tkanek. Stosowana jest do uwalniania napięć w obrębie mięśni i powięzi. Ma korzystny wpływ na zwiększenie zakresu ruchu w stawach a także jest skuteczną metodą w niwelowaniu bólu pochodzenia mięśniowo-powięziowego.
 • Spiralna stabilizacja kręgosłupa (SM system)- system ćwiczeń służących do profilaktyki bólu kręgosłupa zlokalizowanego w odcinkach lędźwiowym, piersiowym i szyjnym, a także po ostrym wypadnięciu dysku oraz jako profilaktyka wad postawy.  Metoda ta jest również szeroko stosowana przez zawodowych sportowców jako trening kondycyjny, a także jako profilaktyka zmniejszająca przeciążenie i degenerację kręgosłupa oraz głównych stawów. Ćwiczenia te pełnią istotną rolę w profilaktyce schorzeń stawów: biodrowego, kolanowego, ramiennego oraz stóp.
 • Ukończone poziomy kursu: A,B,C,D- prewencja i zapobieganie bólom pleców, profilaktyka skolioz, a także zastosowanie SM system w pracy ze sportowcami.
lek. med.

Władysław Sokołow

spec. diagnostyki obrazowej i radiologii, spec. chorób wewnętrznych

W 2006 roku ukończyłem Białoruski Państwowy Uniwersytet Medyczny. Od 2013 do 2019 po ukończeniu rezydentury z chorób wewnętrznych oraz podspecjalizacji z USG pracowałem w jednostkach naukowo-badawczych oraz szpitalach specjalistycznych Białorusi. Obecnie pracuję w Zakładzie Diagnostyki Rentgenowskiej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym N2 PUM w Szczecinie.

Zakres świadczeń:

 • USG narządów jamy brzusznej (dzieci i dorośli)
 • USG narządów miednicy mniejszej (dzieci i dorośli)
 • USG tarczycy/grasicy (dzieci i dorośli)
 • USG piersi (dorośli)
 • USG jąder (dzieci i dorośli)
 • USG węzłów chłonnych (dzieci i dorośli)
 • USG klatki piersiowej
 • USG stawów
 • USG Doppler naczyń kończyn dolnych/górnych
 • USG Doppler naczyń szyi
 • USG Doppler naczyń wewnątrzczaszkowych
 • USG Doppler naczyń jamy brzusznej