mgr

Agata Zapała

psycholog

Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Szczecińskim, specjalność psychologia kliniczna. Ukończyła Kurs Podstawowy Terapii Systemowej oraz I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji profesjonalnej.

Jest psychologiem zajmującym się głównie pracą terapeutyczną z osobami dorosłymi oraz z młodzieżą w nurcie systemowym. Ponadto przyjmuje pacjentów w ramach konsultacji psychologicznych o charakterze diagnostycznym, udziela wsparcia psychologicznego, zajmuje się psychoedukacją, a także organizuje, tworzy i przeprowadza warsztaty o tematyce psychologicznej.
W obszarze jej szczególnych zainteresowań znajdują się relacje interpersonalne, pracuje z pacjentami przeżywającymi trudności w bliskich relacjach. W pracy terapeutycznej spotyka się z pacjentami, którzy:

 • doświadczają trudności w radzeniu sobie ze swoimi emocjami,
 • mają trudności w zakresie radzenia sobie ze stresem,
 • chcą poradzić sobie z lękiem,
 • zmagają się zaburzeniami nastroju,
 • chcą pracować nad swoją samooceną, asertywnością,
 • znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.

W swojej pracy koncentruje się na umożliwieniu pacjentowi poszerzenia perspektywy widzenia danego obszaru funkcjonowania, celem jej pracy jest wzmocnienie kompetencji pacjenta w podejmowaniu najlepszych dla siebie wyborów.

dr n. med.

Anna Sokół

specjalista reumatolog

Jest wykwalifikowanym lekarzem specjalistą reumatologii i chorób wewnętrznych. Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, (1999), w 2008 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a cztery lata później tytuł specjalisty z reumatologii. Podczas pracy zawodowej prowadziła równolegle zajęcia dydaktyczne ze studentami Wydziału Lekarskiego i Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej. Jej praca doktorska dotyczyła immunologicznych zaburzeń w twardzinie układowej.

Zakres świadczeń:

 • diagnozowanie dolegliwości bólowych stawów, kręgosłupa, mięśni
 • diagnostyka i leczenie chorób zapalnych (reumatoidalnego zapalenia stawów, zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa, łuszczycowego zapalenia stawów, reaktywnego zapalenia stawów i innych)
 • diagnostyka i leczenie układowych chorób tkanki łącznej (toczeń rumieniowaty układowy zespół Sjȍgrena zapalenie naczyń, zapalenie mięśni, twardzina układowa i inne)
 • diagnostyka i leczenie schorzeń metabolicznych (dna moczanowa, chondrokalcynoza, hemochromatoza)
 • leczenie chorych z osteoporozą, osteopenią, po złamaniach osteoporotycznych
dr n. med.

Beata Pełka-Lalik

spec. endokrynologii dorosłych, hipertensjolog

W 2000 roku ukończyłam Wydział Lekarski PAM w Szczecinie. W 2005 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych zgłębiając temat leczenia hiperlipidemii. W 2007 roku ukończyłam specjalizację chorób wewnętrznych a w 2011 roku hipertensjologii. Dodatkowo ukończyłam dwuletni kurs podyplomowy – Międzynarodową Szkołę Medycyny Paliatywnej oraz letnią szkołę nadciśnienia tętniczego Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Jestem członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz wielokrotnym uczestnikiem kursów i szkoleń z dziedziny nadciśnienia tętniczego, chorób układu krążenia i chorób tarczycy. Posiadam wieloletnie doświadczenie w pracy z pacjentem z zaburzeniami endokrynologicznymi, metabolicznymi i krążeniowymi, ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia tętniczego.

Leczone choroby:

 • nadciśnienie tętnicze
 • nadciśnienie tętnicze w ciąży
 • choroby tarczycy
dr hab. inż.

Edyta Balejko, prof. ZUT

dietetyk bariatryczny, specjalista w dziedzinie żywienia dorosłych i dzieci

Dr hab. inż. Edyta Balejko jest profesorem w Katedrze Towaroznawstwa, Oceny Jakości, Inżynierii Procesowej i Żywienia Człowieka, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Jest aktywnym nauczycielem akademickim. Ponadto jako członek zespołu specjalistów medycznych, sprawuje opiekę nad pacjentem otyłym chorym, kwalifikującym się do zabiegu bariatrycznego.

Zainteresowania badawcze związane są z dietoterapią. Z powodzeniem od lat stosuje własne modyfikacje diet u pacjentów z zaburzeniami ze strony przewodu pokarmowego z zaburzeniami hormonalnymi czy metabolicznymi. Od 2014 r. tematem specjalności naukowo-badawczej dr hab. inż. Edyty Balejko stał się problem rzędu epidemii w skali globalnej jakim jest choroba otyłości.

Ze względu na długotrwały stan zapalny, w trakcie którego aktywowane są elementy układu immunologicznego, stworzyła własną dietę o właściwościach przeciwzapalnych, dedykowaną osobom otyłym. Uzyskała zgodę Komisji Bioetycznej i prowadzi własny projekt badawczy, w którym uczestniczą pacjenci po operacjach i zabiegach bariatrycznych.

Pani profesor analizuje zmiany biochemiczne u pacjentów otyłych, po stosowaniu indywidualnych diet. Ponieważ zmiany genetyczne i epigenetyczne są prawdopodobnie odpowiedzialne za rozprzestrzenianie się otyłości na całym świecie, od 2016 r.

Pani profesor podjęła współpracę z Zespołem badawczym pod kierownictwem prof. dr hab. Lidii Skuzy na Uniwersytecie Szczecińskim. Powstały projekt bazuje na wynikach genetycznych pacjenta i odpowiednim doborze spersonalizowanej diety oraz aktywności fizycznej.

lek. med.

Izabela Binkowska-Borgosz

specjalista gastroenterolog

Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydział Lekarski (rok 2001), w 2010r. specjalizacja z chorób wewnętrznych, w 2014r. specjalizacja z gastroenterologii, członek Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii. Od 2003r. pracuję w Klinice Gastroenterologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, od kilku lat wykonuję badania endoskopowe i zdobywa nowe umiejętności w Pracowni Endoskopii SPSK-1.

Zakres świadczeń:

 • Konsultacje gastrologiczne
 • Gastroskopia
 • Kolonoskopia
dr n. med.

Jan Pawlus

specjalista chirurgii ogólnej, proktolog
dr n. med.

Jarosław Lichota

specjalista chirurgii ogólnej, proktolog

Jestem specjalistą chirurgii ogólnej zatrudnionym w Klinice Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Gastroenterologicznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie.
Zajmuję się głownie leczeniem chorób narządów jamy brzusznej, a także proktologia i bariatrią. W spektrum moich zainteresowań są techniki chirurgii klasycznej, laparoskopia oraz możliwości zastosowania technik hybrydowych – łączenia zabiegów endoskopowych, radiologii interwencyjnej. Współpracuję z doświadczonymi radiologami, onkologami oraz gastroenterologami zajmującymi się leczeniem endoskopowym. Dowiedz się więcej

mgr

Joanna Głuszyk

specjalista dietetyk
dr n. med.

Jolanta Nawrocka-Rutkowska

ginekolog - położnik, ginekologia endokrynologiczna

Wykonuje konsultacje pacjentek w leczeniu otyłości, leczenie niepłodności, prowadzenie ciąży u pacjentek bariatrycznych, prowadzenie ciąży u pacjentek z cukrzycą, diagnostyka i profilaktyka nowotworów, leczenie nietrzymania moczu , leczenie zaburzeń hormonalnych w okresie dojrzewania jak i menopauzalny.

dr n. med.

Jolanta Turowska-Kowalska

specjalista neurolog

Jestem absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej. W latach 2005-2011 odbywałam rezydenturę z zakresu neurologii w Klinice Neurologii PUM, którą uwieńczyłam w roku 2011 uzyskaniem tytułu specjalisty neurologa. W międzyczasie ukończyłam dwuletnie studia podyplomowe z „Neurokognistywistyki w patologii i zdrowiu”. Kolejnym krokiem w pozyskiwaniu mojego doświadczenia zawodowego i naukowego było zdobycie tytułu doktora nauk medycznych w 2018 r. na podstawie pracy ”Polimorfizm apolipoproteiny E w patogenezie udaru niedokrwiennego mózgu”. Przez wiele lat (2005-2023) zawodowo związana byłam z Kliniką Neurologii, gdzie poza pracą w oddziale i Izbie Przyjęć zaangażowana byłam w działalność Pracowni EEG, Poradni Neurologicznej Chorób Nerwowo-Mięśniowych oraz programy lekowe NFZ („Leczenie immunoglobulinami ludzkimi w chorobach neurologicznych”, „Leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona”). Dowiedz się więcej.

dr n. med.

Justyna Szmit-Domagalska

specjalista endokrynologii dziecięcej

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Pomorskiej Akademii Medycznej. Starszy asystent w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego PUM. Dyplom specjalisty I stopnia chorób dziecięcych uzyskała w 2001 roku, II stopnia w 2006r., a specjalisty w dziedzinie endokrynologii w 2012 roku. Pracę łączy z działalnością dydaktyczną i naukową. Posiada kilkunastoletnie kliniczne i ambulatoryjne doświadczenie zawodowe. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego.

Zakres świadczeń:

 • konsultacje endokrynologiczne i pediatryczne
 • choroby tarczycy
 • zaburzenia wzrastania
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia dojrzewania płciowego
 • choroby nadnerczy, jajników i jąder
dr n. med.

Magdalena Sieńko

neurolog dziecięcy

Jestem lekarzem specjalistą w dziedzinie neurologii dziecięcej i pediatrii, absolwentką Pomorskiej Akademii Medycznej, którą ukończyłam w 2003 roku, pozostając do dnia dzisiejszego związana zawodowo z uczelnią. W 2010 roku uzyskałam tytuł specjalisty w dziedzinie pediatrii. Następnie w 2013 roku obroniłam swoją rozprawę doktorską. Kontynuując zawodowy i edukacyjny dorobek w 2019 roku zdałam z bardzo dobrym wynikiem egzamin specjalizacyjny z neurologii dziecięcej. Przez całą swoją karierę zawodową związana jestem z Kliniką Pediatrii SPSK1 w Szczecinie, gdzie zajmuje się zarówno leczeniem najmłodszych pacjentów jak i edukacją studentów uczelni medycznej. Jestem także aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i Polskiego Towarzystwa Neurologii Dziecięcej. Stale poszerzam swoją wiedzę z zakresu posiadanych specjalizacji uczestnicząc w licznych konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą.

lek. med.

Marta Jamróz

specjalista radiolog
lek. med.

Przemysław Lalik

ortopeda, ortopeda dziecięcy

Jestem specjalistą ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Ukończyłem studia na Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Byłem wolontariuszem w hospicjum. Specjalizację uzyskałem po 6 latach szkolenia w 109 Szpitalu Wojskowym w Szczecinie na Oddziale Ortopedii, pracowałem w SPSK 1 w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej PUM w Szczecinie. Jestem prezesem klubu HDK PCK. Znam język niemiecki i angielski. Interesuję się sportem i turystyką. Lubię poświęcać swój czas aby wykorzystując swą wiedzę i doświadczenie pomagać chorym.