§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

§ 2
RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH,
CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe:

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Usługobiorca podaje w przypadku przetwarzania danych do:

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są przez Administratora:

§ 3
UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 4
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI
WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

§ 5
PLIKI „COOKIES”

§ 6
USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE
Z AKTYWNOŚCIĄ UŻYTKOWNIKA W SERWISIE

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE